Σχετικά με εμάς

Εχεμύθεια, ευελιξία, διακριτικότητα, ηθική, σεβασμός, δέσμευση προς τους πελάτες, αποτελεσματικότητα.

Η ομάδα των συνεργατών μας απαρτίζεται από δικηγόρους με σημαντική επαγγελματική εμπειρία  στην παροχή νομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αλλά και σε μεγάλους μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Το εξειδικευμένο νομικό προσωπικό επικεντρώνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη και παρέχει υψηλής ποιότητας εξειδικευμένες νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες . Ταυτόχρονα, το γραφείο μας υποστηρίζεται από οικονομικούς συμβούλους στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων των πελατών μας•

Το γραφείο αποσκοπεί στην οικοδόμηση μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων και δεσμών, βασισμένων στην ειλικρίνεια, την ακεραιότητα και την εμπιστοσύνη και διατηρεί στενή συνεργασία με δικηγορικά γραφεία σε όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας.

 
 

Σημαντική εμπειρία στην παροχή νομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αλλά και σε μεγάλους μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

 
 
 
 

Τσερέπας Πέλος

pelos-tserepas
Δικηγόρος παρ’ Aρείω Πάγω. Γεννήθηκε στη Λάρισα και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2005. Αποφοίτησε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του με μεταπτυχιακό τίτλο στις ευρωπαϊκές σπουδές. Έχει μεγάλη πείρα στο χειρισμό νομικών υποθέσεων και στην παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα ακόλουθα πεδία: • Χρηματοπιστωτικός τομέας, δικαστική και εξώδικη επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων (recovery procedures) από τραπεζικές συμβάσεις καταναλωτικής, στεγαστικής και επιχειρηματικής πίστης, αξιόγραφα, αλληλόχρεους λογαριασμούς, καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα και λοιπές αιτίες, καθ’ όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας (όχληση, έκδοση εκτελεστού τίτλου, αναγκαστική εκτέλεση) • Χρηματοδοτικές μισθώσεις, Μεταβιβάσεις & Μισθώσεις ακινήτων, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο. • Εμπορικό Δίκαιο, Πτωχευτική διαδικασία, Αξιόγραφα, Ίδρυση και λύση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, Εμπορικά Σήματα, Εμπορικές Συμβάσεις και Μισθώσεις • Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο (Νόμος ενάντια στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα χρήματος). • Επεξεργασία Προεδρικών Διαταγμάτων & Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ, ΚΥΑ), Σύνταξη Οργανισμών και Κανονισμών ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, Νομοπαρασκευαστικό έργο, • Παράσταση στα Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια, Ακρόαση ενώπιον Επιτροπών Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.
Ελληνικα