15 Οκτωβρίου 2018

Πιστωτικό ίδρυμα σε καταβολή αποζημίωσης σε εντολέα μας

Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καταδικάστηκε πιστωτικό ίδρυμα σε καταβολή αποζημίωσης σε εντολέα μας για ηθική βλάβη λόγω προσβολής της τιμής και της υπόληψής τους συνεπεία πλημμελούς ελέγχου των αρμοδίων υπαλλήλων της τράπεζας που […]
15 Οκτωβρίου 2018

Ορισμός προσωρινής διοίκησης σε ΑΕ

Με την απόφαση 742/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκουσία Διαδικασία) ορίστηκε προσωρινή διοίκηση σε ΑΕ λόγω παράνομης αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών ΔΣ.
15 Οκτωβρίου 2018

Υποστήριξη του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΠΠ , η οποία εκτός από τον ετήσιο απολογιστικό της χαρακτήρα για το 2017, είχε ταυτόχρονα καταστατικό. Τις εργασίες της ΓΣ υποστήριξε το γραφείο μας […]
15 Οκτωβρίου 2018

Γνωμοδότηση για Παγκόσμιο Μη Κυβερνητικό Οργανισμό

Το γραφείο μας παρείχε γνωμοδότηση σε Παγκόσμιο Μη Κυβερνητικό Οργανισμό σχετικά με τις διατάξεις που ισχύουν για τη λειτουργία και χορήγηση χρημάτων από το καταπίστευμα του Οργανισμού σε ελληνικές εταιρίες ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου , […]
15 Οκτωβρίου 2018

Γνωμοδότηση για ευρωπαϊκή επενδυτική τράπεζα

Το γραφείο μας παρείχε γνωμοδότηση σε μεγάλη ευρωπαϊκή επενδυτική τράπεζα για τη νομική σύμπλεξη δημοσίων συμβάσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης
15 Οκτωβρίου 2018

Γνωμοδότηση για έργα οδοφωτισμού

Το γραφείο μας παρείχε γνωμοδότηση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου για την κατάστρωση, υλοποίηση και παρακολούθηση συμβάσεων ΣΔΙΤ , στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τα έργα οδοφωτισμού.
5 Αυγούστου 2018

Το πρωθυπουργικό κέντρο-Άρθρο στην Καθημερινη

Τ​​α θλιβερά γεγονότα της 23ης Ιουλίου έχουν βυθίσει τη χώρα στο πένθος. Oι προσωπικές ιστορίες που γίνονται, πλέον, γνωστές αναδεικνύουν το μέγεθος της τραγωδίας. Ταυτόχρονα, αναδεικνύονται οι υστερήσεις της ελληνικής κυβέρνησης, της διοικητικής μηχανής και […]
27 Σεπτεμβρίου 2017

Άρθρο στην Καθημερινη

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Η παρούσα συγκυβέρνηση έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα αρκετά ικανή στην επικοινωνιακή της πολιτική, αλλά τα αποτελέσματα των πολιτικών της παραμένουν πενιχρά. Και αυτό, παρά το γεγονός […]
2 Απριλίου 2017

«Ωραία, να φέρεις τους καλύτερους. Αλλά πού;»

Μπορεί αλήθεια η «μετάγγιση» μερικών εκατοντάδων λειτουργών να αλλάξει τον μεταβολισμό της ελληνικής διοίκησης; Ο Αχιλλέας Σκόρδας, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, το πιστεύει. Η πρόταση των Von Bogdandy και Ιωαννίδη είναι, λέει, […]
Ελληνικα