Σχετικά με εμάς

Εχεμύθεια, ευελιξία, διακριτικότητα, ηθική, σεβασμός, δέσμευση προς τους πελάτες, αποτελεσματικότητα.

To  δικηγορικό μας γραφείο « Κοντογεώργης Αθ. και Συνεργάτες ( KTA Legal)» ιδρύθηκε το 2010 και αποτελεί συνέχεια του γραφείου Κοντογεώργης Π. και Συνεργάτες που ιδρύθηκε το 1965.  Εξειδικεύεται   στην παροχή υψηλής ποιότητας νομικών -συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την επιχείρηση σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες και τις συναλλαγές της. Το γραφείο μας έχει σημαντική εμπειρία τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στη δημόσια διοίκηση, αφού ο επικεφαλής και οι συνεργάτες του γραφείου έχουν πυκνή νομική διαδρομή στην υποστήριξη επιχειρήσεων καθώς και των υπηρεσιών του δημοσίου σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης και σε ανεξάρτητες αρχές.

Η φιλοσοφία μας  επικεντρώνεται στην προληπτική νομική προστασία. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, στην επίλυση των διαφορών και  στις παραγωγικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να μειωθεί η χρονική και οικονομική επιβάρυνση για τους πελάτες μας με ταυτόχρονη ευδοκίμηση των υποθέσεών τους.  Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην εχεμύθεια , τη διακριτικότητα,   την ειλικρίνεια, στο σεβασμό και στη δέσμευση έναντι των πελατών μας. Στόχος μας είναι η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος  σε συνδυασμό  με  την άρτια εκπροσώπηση των πελατών μας. Επενδύουμε στην οικοδόμηση μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων και δεσμών με τους πελάτες μας αλλά και στην  επαγγελματική συνεργασία μεταξύ των εταιριών που εκπροσωπούμε

Η πολύπειρη νομική μας ομάδα σε συνεργασία με τους  οικονομικούς συμβούλους του γραφείου μας παρέχουν μια ολοκληρωμένη και συνεχή  υποστήριξη στους πελάτες μας , μεταξύ των οποίων είναι σύνδεσμοι επιχειρήσεων, εμπορικές  εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού,   οικονομικοί συνεταιρισμοί, ιδιώτες και το Δημόσιο.

 
Ελληνικα