31 Ιανουαρίου 2017

Στρατηγικό αδιέξοδο -Άρθρο στην Καθημερινη

Η δεύτερη αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος είναι βαλτωμένη. Η οικονομία παραμένει στάσιμη περιμένοντας θετικές ειδήσεις και η πολιτική αβεβαιότητα εντείνεται. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από τις διαφορετικές προσεγγίσεις των θεσμών στο θέμα της απομείωσης […]
29 Ιανουαρίου 2017

Συνέντευξή στον Αθήνα 9,84

22 Ιανουαρίου 2017

Περιουσιολόγιο: εργαλείο φορολογικής πολιτικής

Από τα πρώτα χρόνια της κρίσης, οι εταίροι μας είχαν εντοπίσει τις ανεπάρκειες του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και τα σημαντικά περιθώρια φοροδιαφυγής που υπήρχαν. Οι προσπάθειες που έγιναν, όχι πάντα επιτυχείς, ως προς την κατεύθυνση αυτήν […]
Ελληνικα